Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest FHU AGA Agnieszka Łączkowska z siedziba w Gdyni ul. Chylońska 90a (81-033 Gdynia), e-mail: biuro@agafirma.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych
  2. Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży Państwu produktów FHU AGA Agnieszka Łączkowska z siedziba w Gdyni na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b powyższego rozporządzenia
  3. podane przez Państwa dane osobowe jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów
  5. przysługuje Państwu i prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
  6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń